1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Watsons”) ait Watsons Card Üyelik Programı (“Program”) Watsons Card Üyelik Formunu doldurarak Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanını elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden kabul eden ve/veya imzalayan kişi (“Üye”), Watsons Card üyelerine yönelik Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve tüm bunların şube, bayi, acentelikleri ve ileride katılabilecek diğer şirket ve birimleri ve Program Ortakları tarafından uygulanacak; genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma ve harcama, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş müşteri memnuniyeti odaklı Program’a üye olmayı, bu Programdan ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğini beyan eder.

2. Program yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir ve 18 yaşından küçüklerin Program üyeliği anne, babası ve yasal vasisinin yazılı onayına tabidir. Programdan yalnızca gerçek kişiler faydalanabilir, şirketler, ortaklıklar ve benzeri kurumlar için Program kapalıdır. Program kişiye özeldir, Program kapsamında edinilen promosyon, puan gibi imkanların başkaları ile paylaşılması söz konusu değildir. Program Watsons tarafından dilediği zaman, herhangi bir sebep ileri sürülmesine gerek olmaksızın sona erdirilebileceği gibi Watsons uygun görmediği Program başvurularını reddetme hakkını da saklı tutmaktadır. Watsons Card içerisinde alışveriş yaptıkça puanlar birikmektedir. Biriken puanların kullanılabilmesi için Watsons Card üye bilgilerinin Watsons web sitesinde veya Watsons mağazalarında yer alan elektronik forma kaydedilmesi, form doldurulduktan sonra cep telefonuna SMS ile gönderilen Aktivasyon Kodu’nun üyelik formuna girilmesi gerekmektedir. Watsons Card 36 ay süre ile kullanılmadığı durumda Program üyeliği sona erer, kişisel bilgiler silinir ve kart kullanıma kapatılır.

3. Program dahilinde aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda Üyelerin madde 3’te belirtilen kişisel verileri watsons.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğunuz alışverişlerinizden ve bize sağladığınız bilgiler uyarınca bilgilendirme yapılması, Watsons tarafından üyelere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve üyelerin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Watsons tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek üyelerin hizmetine sunulabilmesi, üyelere önerilerde bulunabilmesi, üyelerin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 755 99 87 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve üye, Watsons’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve üyenin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla üyelerle iletişime geçilebilir. Üyeler elektronik ortamda bulunan Watsons Card Üyelik Formu’nu doldurulması sırasında Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanını kabul etmekle aşağıda belirtilen hususlara onay vermiş sayılırlar.
4. Üye, işbu Program ve ileride oluşturulabilecek müşteri memnuniyeti odaklı başka hizmetlere ilişkin hak ve hizmetlerden yararlanabilmek ve madde 2’de detayları yer alan amaçlarla işlenebilmesi için kendisine ait kişisel verileri (ad, soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta, güncel ve geçmiş sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, Watsons Card numarası, Watsons Card şifresi,  yaş, doğum tarihi ve cinsiyet, watsons.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikası uyarınca web sitesi kullanımı sırasında kullanılan tarayıcı türü, incelenen web sayfaları, IP adresi, tıklanan hyperlinkler, web sitesine gelmeden önce ziyaret edilen diğer site bilgileri ) doğru ve eksiksiz olarak beyan edeceğini, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde çağrı merkezi üzerinden veya web sitesi üzerinden Watsons’a bildirerek güncelleme yapacağını aksi halde Watsons’ın sorumlu olmayacağını ve Üye, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle üyelik işlemi gerçekleştirmesi durumunda Watsons tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bu sebeple Watsons nezdinde oluşan zararlardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.1. Üye, Watsons Card programı üzerinden  (alışveriş bilgisi, ad, soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, Watsons Card numarası, Watsons Card şifresi, adres, yaş, doğum tarihi ve cinsiyet gibi kanuna uygun kişisel bilgileri) toplanan kişisel verilerinin watsons.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi madde 2’de belirtilen amaçlarla, Watsons’ın iş ortaklarına, tedarikçilerine, A.S. Watson Grup Şirketleri’ne, 6698 Sayılı Kanun uyarınca yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından yasalara uygun olmak kaydıyla işlenebileceğini kabul eder.

4.2. Üye, kişisel verilerinin Program dahilinde ve Üye tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Program üyeliği sonlandığında da yukarıda sayılan amaçlarla Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları ile paylaşılmasına, yurt dışına aktarılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece açıkça muvafakat eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayarak ve talebini içeren yazılı beyanının imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis No: 9-10, Ümraniye, İstanbul adresine kimliğini tespit edici bilgi ve belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla ileterek bildirebilir. Ancak Üye, kişisel veri paylaşım tercihlerini değiştirdiği durumlarda kişisel veri aktarımının gerekli olduğu bazı hizmetlerden faydalanamayabileceğini veya paylaşmaktan imtina ettiği kişisel verilerinin hizmetin devamlılığı açısından zorunlu olması durumunda üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder.

4.3. Üye, madde 2’de yer alan amaçlarla ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, email, faks, sosyal medya kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesine kayıt işlemleri sırasında ilgili formu doldurmak veya web sitesindeki aktivasyon işlemi sırasında ilgili soruyu cevaplayarak muvafakat edebilir. Üye, onay verdikten sonra Watsons Card üyeliği devam etmekle birlikte herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa “WTS” yazıp 4946’ya SMS gönderebilir veya 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir veya websitesi üzerinden iletişim tercihlerini değiştirerek ileti gönderilmesinin durdurulmasını talep edebilir. Üye tarafından gönderilen bildirimin Watsons’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

4.4. Watsons, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Watsons yüzde yüz garanti vermemektedir.

5. Program Üyeleri Watsons ve Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları’nın önceden bildirmeden Program şartlarını değiştirebileceğini, Programı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları Programın iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Watsons, Watsons Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

6. Üyelik kapsamında verilen kart kişiye özeldir, kart sahibi dışında başka biri tarafından kullanılamaz, haklar devredilemez ve kötüye kullanılamaz. Aksi halde üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlar derhal geri alınır ve alınacak her türlü tedbirden ve bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflardan kart sahibi (Üye) sorumlu olur.

7. Watsons Card aktivasyonu için gönderilen SMS’ler Watsons Card Üyelik Formunda belirtilen ve kullanılan Watsons Card'ın bağlı olduğu cep telefonundan gönderilmelidir. Gönderilen her SMS, operatör tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.

8. Watsons 3 (üç) yıl boyunca kullanılmayan kartları güvenlik amacıyla kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Üye bu kapatma işlemi nedeniyle herhangi bir talepte  bulunamayacaktır. Watsons Card’ı kapatılan üye kapatma işleminin ardından yeni bir kart başvurusu yapmak durumundadır. Ayrıca Kartın kaybolması ve çalınması halinde durum derhal Watsons’a bildirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü zararlardan Watsons  ve Watsons Grup Şirketleri sorumlu değildir.

9. Üye 18 yaşın üzerinde olma koşulunu sağladığını, üyelik kayıt işlemleri sırasında talep edilmesi durumunda bu koşulu sağladığını gösterir nitelikte kimlik, pasaport vb. resmî belgeleri ibraz edeceğini ve uyuşmazlık halinde Şirket’in defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

10. Üye, Watsons Card üyeliğini, 1 (bir) hafta önceden 0850 755 99 87 numaralı Watsons İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunmak, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte talebini www.watsons.com.tr adresindeki iletişim formunu doldurmak ve formun imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis  No: 9-10, Ümraniye, İstanbul  adresine kimliğini tespit edici bilgi ve belgeler ile  bizzat elden veya noter kanalıyla iletmek kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın  sona erdirebilir. Bu durumda söz konusu bildirimin Watsons’a  ulaşmasından itibaren 1 (bir) hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üyelik boyunca kazanılan tüm haklar ve kazanımlar son bulur.